Siirry suoraan sisältöön

Miten Dogecoinia louhitaan?

Miten Dogecoinia louhitaan?

Jos kryptovaluutat kiinnostavat, mutta touhua ei huvittaisi ottaa liian vakavasti, niin Dogecoiniin tutustuminen voi olla oikea ratkaisu. Legendaariseen doge-meemiin perustuva valuutta sai alkunsa vuonna 2014, kun kryptovaluutat alkoivat nousta suuren yleisön tietoisuuteen, ja Bitcoin alkoi saada toden teolla seuraa valuuttamarkkinoille.

Dogecoin on saanut viime aikoina paljon huomiota ja nostetta. Niinpä myös sen sijoittaminen, omistaminen ja ennen kaikkea louhinta on muuttanut radikaalisti muotoaan. Dogecoin perustuu pitkälti Litecoiniin ja Bitcoiniin sekä niiden käyttämään lohkoketjuteknologiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Dogecoinia louhitaan Proof of Work (PoW) -periaatteen mukaisesti. Mitä Dogecoinin louhinnasta pitäisi tietää? Onko se varma keino vaurastumiseen vai uppoava laiva, josta olisi jo aika hypätä pois?

Meemivaluutan nousu maailmanmaineeseen

Kryptovaluuttojen aktiiviselle seuraajalle Dogecoin on ollut tuttu juttu jo vuosien ajan. Ensimmäinen kryptovaluuttojen nousu tapahtui viime vuosikymmenen alussa. Vaikka monet ymmärsivät jo tuolloin, kuinka merkittävästä ilmiöstä pohjimmillaan oli kyse, niin virtuaalisille valuutoille myös naureskeltiin ja niiden potentiaalia vähäteltiin. Tämän asenteen seurauksena syntyi useita meemivaluutoiksi nimettyjä kryptovaluuttoja, joiden perimmäisenä tarkoituksena oli hauskuuttaa käyttäjiä ja parodioida itsensä turhankin vakavasti ottavia kryptovaluuttoja sekä niistä innostuneita sijoittajia.

Kun kryptovaluutat kuitenkin löivät läpi sijoittajien keskuudessa, niin myös meemivaluuttojen asema muuttui. Yhtäkkiä esimerkiksi Dogecoinista tuli vakavasti otettava valuutta, jonka potentiaali sekä käyttövälineenä että sijoituskohteena alkoi konkretisoitumaan. Tämän seurauksena Dogecoinin arvo nousi ja yhä useampi taho innostui sen louhinnasta. Suosion nousu mullisti Dogecoinin lohkoketjun louhinnan kokonaan, ja nykyisin internetkulttuurin meemistä on kasvanut kiinnostava digitaalisen talouden ilmiö.

Dogecoinin louhinta

Louhinta on oleellinen osa monien kryptovaluuttojen lohkoketjujen ylläpitämistä, valuutalla tehtyjen transaktioiden validoimista sekä uuden valuutan syntymistä. Kaikille kryptovaluutoille louhinta ei kuitenkaan ole relevanttia. Yhä useampi valuutta, niin vanha kuin uusi, on ottanut käyttöönsä Proof of Stake (PoS) -periaatteen, jonka mukaan lohkoketjuja ja valuuttoja voidaan ylläpitää ilman louhintaprosesseja. Dogecoin kuitenkin kuuluu vielä niiden valuuttojen joukkoon, jotka noudattavat Proof of Work -periaatetta ja sen lohkoketjua ylläpidetään louhimalla.

Proof of Work (PoW)

Jotta Dogecoinin louhinnan lainalaisuudet voisi ymmärtää, on ensin perehdyttävä Proof of Work -periaatteeseen. Kaikki lohkoketjut noudattavat jotakin periaatetta tai protokollaa, jonka mukaan ketjuun luodaan uusia lohkoja sekä ketjuun perustuvaa valuuttaa vapautetaan markkinoille sijoittajien ja kuluttajien käyttöön. Periaatteista ensimmäinen ja alkuperäinen on myös Dogecoinin käyttämä PoW. Samaa periaatetta noudattavat myös suuret ja merkittävät valuutat kuten Bitcoin, Ether ja Litecoin. Koska Dogecoin perustuu Bitcoiniin ja Litecoiniin, myös Dogecoinin lohkoketju noudattaa PoW -periaatetta.

PoW:n mukaisesti lohkoketjun ylläpitäminen ja uusien lohkojen syntyminen tapahtuu lohkojen sisältämien laskutoimitusten ratkomisena. Kun viimeisimmän lohkon laskut on prosessoitu, uusi lohko syntyy ja liitetään osaksi muuta ketjua. Koska niin monet käyttäjät haluavat päästä käsiksi uuteen ja vasta markkinoille vapautettuun valuuttaan, kilpailu louhintamahdollisuuksista on erittäin kovaa. Mahdollisuus louhia ketjua, synnyttää uusia lohkoja sekä saada uutta valuuttaa annetaan käyttäjälle sen perusteella, kuinka paljon laskentatehoa sekä energiaa käyttäjä voi tarjota lohkoketjun laskujen ratkomiseen. Louhijat siis kilpailevat suoraan toistensa kanssa.

Dogecoinin louhinta

Dogecoin on kasvanut viimeisten vuosien aikana yhdeksi suurimmista ja arvokkaimmista kryptovaluutoista. Tämän vuoksi kilpailu sen louhinnasta on käynyt erittäin kovaksi. Kun Dogecoin vielä oli pienen piirin hauskanpitoa, muiden muassa allekirjoittanut louhi sitä huvin vuoksi tavallisella kotikäyttöä varten hankitulla tietokoneella. Nykyisin ajat ovat kuitenkin toiset. Valuutan arvon nousemisen ja kilpailun seurauksena louhintaan voivat ottaa osaa ainoastaan sellaiset käyttäjät, joilla on käytössään poikkeuksellisen paljon energiaa ja laskentatehoa. Kryptovaluuttojen louhinnasta on tullut järjestelmällistä ja ammattimaista toimintaa. Massiiviset louhintalaitteet sijoitetaan alueille, joissa energian hinta on halpaa, ja laitteita on saatavilla helpommin.

Mining pool

Haaveita meemivaluutan louhinnasta ei kuitenkaan tarvitse vetää vessasta alas, vaikka mahdollisuutta ja motivaatiota louhintaan soveltuvan supertietokoneen kasaamiseen ei olisikaan. Dogecoinin, aivan kuten muidenkin Proof of Work -valuuttojen louhinta on yhä mahdollista kaikille käyttäjille Mining poolien ansiosta.

Mining poolit ovat louhijoiden yhteenliittymiä, jotka valjastavat kaikkien jäsenten tai osakkaiden käytössä olevan laskentatehon ja energian yhteisölliseen louhintaan. Yhä suurempi osa Dogecoinista louhitaan Mining poolien toimesta, sillä ne mahdollistavat louhinnan käytännössä kenelle tahansa.

Mining poolissa kaikki käyttäjät tuovat prosessiin omien mahdollisuuksiensa mukaan tehoa ja energiaa. Niinpä myös Mining poolin louhimat valuutat jaetaan yhteisön jäsenten kesken sen mukaan, kuinka paljon kukin jäsen on omalta osaltaan edesauttanut Mining poolin toimintaa. Suurimmat toimijat saavat suurimmat voitot, mutta myös pienemmällä panoksella mukana olleille jaetaan heille kuuluvat osuudet.

Näytönohjaimet ja virtapiirit

Laskutoimitukset, joista louhintaprosessi koostuu, suoritetaan tietokoneen eri komponenteilla riippuen laitteen koostumuksesta ja käytettävästä ohjelmistosta. Alkuaikoina valuuttoja louhittiin ainoastaan näytönohjainten (GPU) ja prosessorien (CPU) voimin. Kun kryptovaluuttojen louhinnan suosio kasvoi sekä kilpailu louhintamahdollisuuksista koveni, markkinat vastasivat kysyntään. Näin ollen komponenttien ja virtapiirien valmistajat alkoivat tuoda markkinoille yhä enemmän ja enemmän ASIC-virtapiirejä. Ne ovat komponentteja, jotka ovat suunniteltu ensisijaisesti käytettäväksi valuuttojen louhinnassa. ASIC suorittaa lohkoketjun laskutoimituksia tehokkaammin ja nopeammin kuin tavallinen näytönohjain tai prosessori, mutta se myös kuluttaa muita komponentteja enemmän energiaa.

Merge mining

Kuten jo aiemmin mainitsimme, Dogecoin perustuu pitkälti kahden toisen kryptovaluutan, Bitcoinin ja Litecoinin lohkoketjuun. Jos kaksi kryptovaluuttaa perustuu samaan lohkoketjuun, niin sama louhintaprosessi voi kohdistua kumpaankin valuuttaan. Tätä kahden valuutan samanaikaista louhintaa kutsutaan englanninkielisellä termillä Merge minign. Vuonna 2014 kun Dogecoinien louhijoiden määrä oli hetkellisesti kääntynyt laskuun, valuutan kehittäjät päättivät mahdollistaa Merge miningin Dogecoinin kohdalla. Näin ollen nykyisin Dogecoinin louhijat louhivat samanaikaisesti myös Litecoinia, sillä valuutat perustuvat käytännössä samaan lohkoketjuun.

Dogecoinin louhinta numeroina

Monilla kryptovaluutoilla on ennalta määrätty yläraja, jonka tarkoituksena on estää valuutan arvon laskeminen eli inflaatio. Esimerkiksi Bitcoinin määrä ei voi ylittää 21 miljoonaa Bitcoinia. Myös Dogecoinilla oli alkuaikoina yläraja. Tämä raja oli peräti 100 miljardia Dogecoinia. Raja kuitenkin poistettiin vuonna 2014, ja tällä hetkellä Dogecoinin määrä voi kasvaa periaatteessa rajattomasti. Poistaminen vähensi hetkellisesti Dogecoinin louhinnan suosiota rajusti. Tilanne kuitenkin kehittyi ja muuttui valuutan kannalta paremmaksi, ja nykyisin louhijoista ei ole pulaa.

Dogecoinin lohkoketjuun syntyy uusi lohko noin minuutin välein. Jokaisen lohkon syntyminen ja ketjun kasvaminen synnyttää ja vapauttaa louhijoiden käyttöön 10 000 uutta Dogecoinia. Koska Dogecoinin määrä kasvaa tasaisesti, eikä valuutan olemassaololle ole ylärajaa, se kokee perinteisen valuuttojen tapaan inflaatiota, eli arvon alenemista.

Voiko Dogecoinia louhimalla rikastua?

2020-luvulla kukaan ei enää louhi Dogecoinia huvikseen tai harrastusmielessä. Sen sijaan louhinnalla tavoitellaan joko pitkäaikaisia tai nopean tähtäimen sijoitusvoittoja. Vaikka louhinta eroaa paljon esimerkiksi osakesijoittamisesta ja muusta perinteisestä sijoittamisesta, niin louhinnassa on omat riskinsä ja tuotto-odotuksensa. Näin ollen sen voi tulkita olevan yksi sijoittamisen muoto.

Miten louhinnan kustannukset ja tuotot määräytyvät?

Aivan kuten sijoitusasuntoa ostettaessa, myös Dogecoinin louhinnan aloittamista ennen uuden louhijan on laskettava sijoituksen kannattavuus. Louhinnan kustannukset koostuvat kahdesta tekijästä, jotka vaihtelevat niin maantieteellisen sijainnin kuin markkinatalouden muutosten mukaan:

  1. Energian hinta.
  2. Tietokoneiden ja komponenttien osto- ja ylläpitokustannukset.

Proof of Work -periaatetta noudattavat louhintaprosessit kuluttavat suuria määriä energiaa. Esimerkiksi Bitcoinin lohkoketju kuluttaa enemmän energiaa kuin pienimmät eurooppalaiset valtiot. Niinpä louhinnan kannattavuus riippuu osittain aina energian hinnasta. Jos esimerkiksi poliittisen kriisin takia energian hinta nousee, louhinnan kannattavuus laskee. Tästä syystä ammattimainen louhintatoiminta on siirtynyt alueille, joissa energia on halpaa, ja sähkönsiirtoon vaadittava infrastruktuuri soveltuu myös suuren mittakaavan louhintaan.

Toinen kustannuksia ohjaava tekijä on tietokoneiden ja niiden komponenttien hinta. ASIC-virtapiirillä tehtävä louhinta on huomattavasti tuottavampaa kuin näytönohjaimella ja prosessorilla tehtävä louhinta. Louhintaan parhaiten soveltuvat laitteet on kasattu komponenteista, joiden saatavuus ja hinnat eivät suinkaan ole vakioita. Koska komponentteja ei valmisteta suuria määriä, eikä niitä ole saatavilla missä tahansa, niiden hinnat voivat vaihdella paljon. Lisäksi laitteiden ylläpidosta koituu aina omat kustannuksensa, ja esimerkiksi uusien varaosien hankkimien nopealla aikataululla on kallista, mutta louhinnan jatkuvuuden kannalta välttämätöntä.

Sen sijaan Dogecoinin louhinnan tuotot riippuvat yksinkertaisesti Dogecoinin markkinahinnasta. Jos valuutan markkinahinta ei kata louhinnasta koituvia kuluja, louhinta ei yksinkertaisesti ole kannattavaa. Karkeasti tiivistettynä Dogecoinin arvon voi todeta nousseen sen syntypäivästä alkaen. Muiden valuuttojen tavoin myös Dogecoinin arvo on ajoittain tippunut rajusti, mutta lähtökohtaisesti valuutan arvon voi odottaa nousevan myös tulevaisuudessa. Jos kryptovaluuttojen ja Proof of Work -periaatteen noudattamista kuitenkin aletaan tulevaisuudessa rajoittamaan niiden energiankulutuksen suuruuden vuoksi, niin myös Dogecoinin arvolle voi ennustaa muutoksia.

Dogecoinnin louhinnan aloittaminen

Vaikka Dogecoinin louhinnasta on tullut viime vuosina äärimmäisen kilpailullista, niin se on yhä potentiaalinen keino päästä käsiksi valuuttaan ja kehittää omaa sijoitussalkkua entisestään.

Laitteisto ja ohjelmistot

Aivan alkutekijöiksi uuden louhijan on selvitettävä oman laitteensa tila, ja hankittava mahdollisesti uusia komponentteja tai kokonaan uusi tietokone. Louhintaan soveltuvat parhaiten siihen erikseen suunnitellut tietokoneet, jotka on varusteltu ASIC-komponentilla. Tämä ei kuitenkaan ole kiveen hakattu välttämättömyys. Myös tehokkaalla näytönohjaimella ja prosessorilla varustetulla tavallisella tietokoneella on mahdollista liittyä mukaan louhintaan.

Laitteiston lisäksi louhintaan tarvitaan siihen soveltuva ohjelmisto. Dogecoinia voi louhia useilla eri ohjelmistoilla. Jotkut ohjelmistoista vaativat ASIC-virtapiirin toimiakseen, kun taas toiset ohjelmistot toimivat näytönohjaimen ja prosessorin voimin. Ohjelmiston hankkimisen lisäksi esimerkiksi näytönohjaimen ajurit on syytä päivittää, jotta louhivan laitteen suorituskyvystä ja laskentatehosta saataisiin kaikki irti.

Mining pool

Dogecoinia voi louhia joko täysin itsenäisesti tai sitten osana suurempaa Mining poolia. Itsenäinen louhinta ei ole kannattavaa kuin sellaisille louhijoille, joilla on käytössään äärimmäisen tehokkaat laitteet, sekä halpaa energiaa helposti saatavilla. Näin ollen uuden louhijan onkin syytä liittyä ensi töikseen jo olemassa olevaan Mining pooliin. Tämä käy helposti rekisteröitymällä Mining poolin jäseneksi.

Kun uusi louhija on liittynyt Mining pooliin, tämän on vielä yhdistettävä laitteensa sen palvelimeen. Käytännössä liittymisprosessi on yksinkertainen, mutta sen yksityiskohdat riippuvat käytössä olevasta ohjelmistosta sekä laitteesta, jolla palvelimeen ollaan yhdistymässä.

Kryptolompakko

Jotta louhinnan ja kaupankäynnin seurauksena haalitut Dogecoinit eivät menisi hukkaan, louhijan on avattava itselleen kryptolompakko. Nämä ovat joko digitaalisia tai fyysisiä tallennussijainteja, joihin Dogecoin ja muut kryptovaluutat voi tallettaa turvallisesti ja käytännöllisesti. Dogecoinin kehittäjät ovat kehittäneet myös valuutalle sopivan oman kryptolompakon, mutta myös markkinoiden muut lompakot soveltuvat Dogecoinin säilyttämiseen.

Lompakko yhdessä louhinnassa käytettävän ohjelmiston kanssa auttavat käyttäjiä myös seuraamaan oman louhintansa kulkua sekä tienatun valuutan kertymistä.